Etikett: Kvarn

Langhammars kvarn

Kvarnen är troligen byggd i början av 1800-talet, I kvarnen finns en inristning med årtalet 1884. Kanske gjordes denna inristning i samband med någon restaurering.

Läs mer »

Broskogs kvarn

Åren 1907-1908 uppförde Oskar Karlström kvarnen. Han föddes 1875 och avled 1957. När han var 21 år åkte han till Amerika år 1896 och han

Läs mer »

Hammars kvarn

Kvarnen byggdes i mitten av 1800-talet. Det märkliga med denna kvarn är att den tidigare stått nära Friggars kvarn, men flyttades år 1906 till sin

Läs mer »

Friggars kvarn

Kvarnen byggdes år 1874 och ägare då var Tomas Broman. Det var en väl utrustad kvarn med två stenpar. Dess läge på den mångtusenåriga Litorinavallen

Läs mer »

Hammars kvarn

Kvarnen byggdes år 1788. Vid 1807års kvarnskattsläggning var Jacob Larsson ägare till kvarnen och han skattade för 9 personers malningsbehov. Vid kvarninventeringen 1971-1972 bedömdes kvarnen

Läs mer »

Dämba kvarn

Kvarnen byggdes troligen i mitten av 1800-talet och ägdes av Niklas Petter Dalberg. Bojan Andersson, född och uppvuxen vid Dämba, har berättat om ägarförhållandet till

Läs mer »
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner