Broskogs kvarn

Åren 1907-1908 uppförde Oskar Karlström kvarnen. Han föddes 1875 och avled 1957. När han var 21 år åkte han till Amerika år 1896 och han återvände till Fårö år 1906. Redan nästföjande år start han sitt kvarnbygge och till sin hjälp hade han byggmästare August Norrby från Gammelgarn.

Det var ett ståtligt kvarnbygge som tog form -det största på Fårö- med en höjd av sex våningar och som till det yttre var av samma typ som Visbykvarnarna Bingeby och Högan.

En hel del Fåröfolk fick arbete vid kvarnbygget och de betalades med 2 kronor per dag. Detta var frikostigt ty den gängse betalningen vid denna tid var 1:50 per dag. Arbetsdagen var i regel 10-12 timmar. Det kan nämnas att av Byggelementen hade en tjocklek av 16″x16″ = 4 dm och det trädet hade fällts vid Lansa. En del av kvarnens inredning hade fraktats från Malmö till Fårö av August Broström med kostern framåt.

I slutet av november 1908 var kvarnen färdigbyggd. Den totala kostnaden för byggnad, maskiner och övriga inventarier var 12.000 kronor. Kvarnen var utrustad med tre par stenar, spetsmaskin och korngrynsverk. Dessutom var ett sågverk installerat i byggnaden.

Driftenergin kom från kvarnens vingar från 1908 till år 1930.

Kvarnens första vingar var av trä men ersattes senare (1923-1924) av järnvingar. Ena av de gamla järnvingarna finns ännu kvar och ligger på backen inte långt ifrån byggnaden. Den var 20 meter lång och vägde 2 ton.

År 1930 fick kvarnen maskindrift. Då installerades en råoljemotor om 35 hkr.

Adolf Wessman var kvarnens mjölnare redan från starten 1908 till år 1958, således i 50 år. Under åren kom också hans son Anselm Wessman att delta i kvarnarbetet, liksom Oskar Kahlströms son, Axel Karlström.

Axel Karlström har med stolthet berättat om kvarnens malningskapacitet. Som exempel nämnde han en malning som gjordes för Konrad Söderdahl och Hugo Karlström, då det maldes 300 kg vardera till dem på en timme, således 600 kg totalt. Men då var stenarna nyvassa, poängterade han.

Han berättade också om det svåra åskvädret som skadade såväl kvarnbyggnaden som Anselm Wessman. Lyckligtvis läktes Anselms skador, men kvarnens vackra kupol var helt förstörd. Detta hände den 12 augusti 1944. Kupolen ersattes med ett trätak en år 1967 revs hela träbyggnaden ner till stenfoten och det återstående fick ett nytt tak. Sista malningen i kvarnen gjordes år 1967.

Källa: Gösta Persson & Fårö pensionsförenings (SPF) Fårös kvarnar

Här ser vi Broskogskvarnen i all sin prakt.

Lämna ett svar

Du saknar behörighet för att redigera detta inlägg eller är inte inloggad.

Facebook
Twitter
Email

Saknas någon kvarn? Maila info@faro.se.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner