Hammars kvarn

Kvarnen byggdes i mitten av 1800-talet. Det märkliga med denna kvarn är att den tidigare stått nära Friggars kvarn, men flyttades år 1906 till sin nuvarande plats.

Kvarnens ägare var då Mårten Broman (Bertil Bromans farfar). Byggnad och kvarnverk plockades ner bit för bit och återuppbyggdes på den nya platsen.

Bertil Broman har berättat att många Fåröbor kom till Mårten Broman för att få hjälp med malning av sin spannmål. Man visste att Mårtens malning var av god kvalité och kände väl till hur mycket de hade att betala för arbetet. Malningskostnaden var 1 krona för hel tunna, 50 öre för halv och 25 öre för ett lop. Denna inkomst kallade Mårten snuspengar och det var också dessa pengar som spenderades på snus.

År 1924 renoverades kvarnen och fick då bl.a. ny kvarnaxel, nya vingar, vindspiror och pärs. Kvarnen ägdes då av Tyka Broman (Bertil Bromans farbror). Till hjälp med restaureringsarbetet hade han Wilhelm Söderdahl, Broa.

I början av 1940-talet förlorade kvarnen sina vingar och därmed var kvarnens malningsepok slut. På 1960-talet restaurerades kvarnbyggnaden och under några år nyttjades den tidvis för fritidsboende. År 1992 fick kvarnen ett nytt tak. En av kvarnstenarna finns utanför byggnaden.

Källa: Gösta Persson & Fårö pensionsförenings (SPF) Fårös kvarnar

Här kan man se hur Mårten Bromans kvarn vid Hammars såg ut när den ännu var i drift. Fotot togs i början av 1940-talet.

Lämna ett svar

Du saknar behörighet för att redigera detta inlägg eller är inte inloggad.

Facebook
Twitter
Email

Saknas någon kvarn? Maila info@faro.se.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner