Etikett: Historia

Snöplogen vid Alnäsa

Underhållet av Fårös vägar sköttes av de jordägande bönderna. Den sträcka var och en var ålagd att underhålla stod i proportion till storleken på markinnehavet.

Läs mer »

Kyrkstallarna

I början på 1930-talet fanns 39 kyrkstallar bevarade i anslutning till Fårö kyrka. Dessa var emellertid i dåligt skick. De låg i grupper runt kyrkan vid tillfartsvägarna.

Läs mer »

Dämba Kveiar

Om du kör några kilometer söderut från kyrkan kommer du till gårdarna vid Dämba. Strax efter den första gården på höger sida går en gammal

Läs mer »

Hammars fiskeläge

Hammars fiskeläge Fortsätter man vägen förbi Verkas länning kommer man till Hammars vackert belägna fiskeläge. Här finns två stenbodar från 1800-talet och en bevarad gistgard

Läs mer »

Avaeken

Viktigt! Eken står på privat mark och särskild hänsyn bör iakttas då man besöker platsen, På en av gårdarna vid Ava finns den berömda Avaeken.  även

Läs mer »
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner