Dämba Kveiar

Om du kör några kilometer söderut från kyrkan kommer du till gårdarna vid Dämba. Strax efter den första gården på höger sida går en gammal skiftesväg spikrakt ner genom ängarna. Detta är Dämba kveiar (kveiar kallas ibland mindre vägar på Gotland). Tag en tur längs denna väg och upplev mycket av Fårös säregna kulturbygd. Vägen leder över ”Kanalen”, som för länge sedan förband träsken, dvs. insjöarna, Limmor och Dämba med havet. Du passerar också ”Paradiset”, ett änge med gamla ekar och vacker naturmark. Snart kommer du till ett avsnitt av vägen där den kantas av murar på båda sidor. Dessa murar kallas på Fårö ”stentunar”.
Lägg märke till hur oförstörda de jämna och välbyggda stentunarna är trots en ålder på säkert över 100 år. Där stentunarna upphör finns en märklig sten alldeles intill vägen på vänster sida.

Den är ungefär en meter i diameter och påträffades vid stranden av Dämbaträsk för ett par år sedan. I stenen ser man tydliga spår av något märkligt slag. Denna typ av sten räknas som fornlämning och är vanlig på Gotland. Den kallas svärdslipningssten eller slipskåresten men man vet inte exakt vilket ändamål den haft.

Slipsten

Fortsätt nu på skogsvägen fram till Dämbavägen. Där tar du till vänster till Hylåviken (du ser havet på höger sida),
där du åter möter ”Kanalen”. Till vänster, innanför en grind, ser du resterna av en gammal vattensåg. Fundamenten för skovelhjulet finns fortfarande kvar och man kan hitta rester av fördämningar och dammkonstruktioner. Fortsätt
Dämbavägen norrut några kilometer så närmar du dig åter Dämba, fast från andra hållet.

 

Källa: Fårö Framtid – Fårö 2007

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email

Fler inlägg:

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner