> Karta

Karta

Keyword
Resize the map
37 Resultat
Default
  • Title A to Z
Förfina sökning
Nyckelord
Kategorier
Loading

Fårö fyr byggdes år 1846–1847 och invigdes den 21 oktober 1847. Toalett…

Möbler stolar…

Gotländsk medelhavsmat, kärleksfullt tillagad av lokala råvaror på Fårö. …

Avgår varje halvtimme. (Förutom 9:00 & 12:30)
Nattfärjor måste bokas.. Toalett …


KLINTÄNGARNA  De natursköna klintängarna längs Limmorträsks östra strand har
ett rikt fågelliv och vackra orkidéer. Men här finns också några av
Fårös äldsta fornlämningar. Uppe på klinten öster om träsket
ligger ett bronsåldersröse, 15 meter i diameter. Röset är anlagt
någon gång runt 1500 f.Kr. Då låg röset ovanför en havsvik och
vattennivån var 10 meter högre än idag. Nära röset ligger två låga
och runda gravar, så kallade stensättningar. Närmare grinden
ligger en tredje stensättning, alldeles intill brukningsvägen och
bara drygt två meter i diameter.  I…