Digerhuvud naturreservat

Naturreservatet Digerhuvud sträcker sig längs Fårös nordvästra kust, från Lauterhorn i sydväst till Helgumannens fiskeläge i nordost. Genom reservatet löper en belagd bilväg som gör områdets olika delar lätta att nå. Tidvis kan det vara många besökare här, men områdets raukar räcker till alla – du kan alltid hitta en egen rauk att bestiga, undersöka eller vila ryggen mot.

Raukarna varierar i höjd från någon meter upp till 8 meter. De yttersta raukarna står en bit ut i vattnet och bearbetas fortfarande av havets vågor. Innanför raukfältet löper en låg klint, och innanför denna utbreder sig ett upp till 200 meter brett klapperstensfält som nästan helt saknar växtlighet. Ännu längre in vidtar en lågvuxen skog av vindpinade strandtallar.

Hur raukarna har bildats
Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för cirka 430 miljoner år sedan, under silurperioden. Mellan dessa fossila rev ligger packar av lagrad kalksten och lerig märgelsten. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten. Befriat från ismassornas tyngd höjde sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod vågornas nötning bättre än de omgivande skiktade bergarterna, och när vattnet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenpelare – raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland. Både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen är rik på fossil av de många olika slags djur som levde på och vid reven: stromatoporoidéer, koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, armfotingar och sjöliljor.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund, med undantag för tiden 1 november – 31 januari,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
  • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Källa: Gotlands länsstyrelse – 2022-01-20

Tillgång: Grillplatser, Picknickbord och Toaletter

Fakta

Skyddsår: 1930
Socken: Fårö
Karaktär: Raukar
Areal: 113 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Reservatsförvaltare

I detta reservat finns Fårö Framtids reservatsförvaltare.
Läs mer här

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email
Läser in

Handikappanpassad, Toalett

Allmän grillplats,
Medtag egen ved, tändvätska och tändare. Glöm inte städa och släcka ordentligt.

Allmän grillplats, Medtag egen ved, tändvätska och tändare. Glöm inte städa och släcka ordentligt.

Allmän grillplats, Medtag egen ved, tändvätska och tändare. Glöm inte städa och släcka ordentligt.
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner