Övrigt avfall

FARLIGT AVFALL Oljeavfall, fotogen, lampolja, färg, lack och lim, nagellack. Lösningsmedel,
lacknafta, T-sprit och aceton. Rengöringsmedel, propplösare, klorin, polish, syror, kalklösare, kaustiksoda.
Sprayflaskor med hårspray, färg eller kemikalier. Fotokemikalier. Bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra.
Termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver. Alla småbatterier.
Helst ska vi inte använda kemikalier och produkter som blir farligt avfall. Men när vi gör det är det mycket viktigt
att ta hand om resterna och lämna till miljöstationen.
Hur? Avfallet ska vara väl förpackat. Lämna det i originalförpackningen eller märk förpackningen tydligt med vad
den innehåller. Blanda inte olika typer av kemikalier i samma förpackning. Fråga personalen på återvinningscentralen om du behöver hjälp när du lämnar avfall.
Var? Farligt avfall från hushåll ska lämnas på en miljöstation. Miljöstationerna finns på alla återvinningscentraler.
Bilbatterier lämnas i första hand till en återförsäljare. Mediciner lämnas till ett apotek.

ELAVFALL Allt med sladd eller batterier samt ljuskällor sorteras som elavfall. Glödlampor och andra
ljuskällor, armaturer, klockor, telefoner, leksaker, handverktyg. Vitvaror, hushållsmaskiner, hushållsapparater
och hemelektronik.
Var? Elavfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Elektronikprodukter kan ibland också lämnas till en
återförsäljare. Fråga i butiken hur de tar hand om sina produkter.

GROVAVFALL Med grovavfall menas hushållsavfall som inte ryms i sopkärlet, t ex kasserade möbler
och annat skrymmande. Sortera efter material vid återvinningscentralen. Cyklar, barnvagnar och liknande
sorteras som skrot. Här lämnar du även mindre saker av metall för återvinning. Sten, betong, porslin/keramik
och annat som inte kan återvinnas sorteras som deponirest.
Till grovavfall hör inte större mängder bygg- och rivningsavfall, fasta installationer från byggnader, till exempel
värmepannor och bildelar från verkstäder. Kontakta en avfallsentreprenör för transport och återvinning av detta avfall.
Hur? Grovavfall sorteras så långt som möjligt i olika material för återvinning eller annat omhändertagande.
• Gips • Isolering • Metallskrot • Sten, betong, porslin • Textil • Rent trä • Blandat träavfall som innehåller målat eller
behandlat trä • Tryckimpregnerat trä • Ris och grenar från trädgården • Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall • Jord • Vitvaror, hushållselektronik och annat elavfall • Brännbart grovavfall – det som inte kan sorteras enligt ovan.
Var? Grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Avfallet ska sorteras så långt som möjligt, avgift enligt aktuell taxa.

Källa: Region Gotland

Lämna ett svar

Facebook
Twitter
Email

Fler inlägg:

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner