Fiska på Fårö

Fisket på och runt om Fårö har alltid varit viktigt för de boende. I dagens läge fiskas det till mesta dels för husbehov och upplevelsen. Fårö har två världar man kan uppleva när det kommer till fisket; Kustfiske eller i träsken (insjöarna).

I träsken kan man fånga abborre, gädda, mört och sutare.
Dock! Samtliga träsk på Fårö är enskilda och fisket tillhör fiskerättsinnehavaren. Det finns inga fiskekort att köpa, men tillåtelse av markägare kan ges.

Längst med kusten finns det havsöring, id, näbbgädda, spigg, strömming, tobis, lax, flundra och torsk. Vid kusten får alla fiska. Undvik dock områden som Norsholmen, Marpesholm och Ryssnäs under häckningssäsongen.
Hyluån är dessutom ett fredningsområde, där allt fiske är förbjudet under perioden från och med den 1 september till och med den 31 januari.

För mer information besök: Länsstyrelsen

Läs gärna om Sportfiskekultur

Minimimått för upptag:

  • Lax – 60 cm
  • Havsöring – 50 cm
  • Gädda – 40-75 cm
  • Piggvar – 30 cm
  • Flundra – 20 cm
  • Torsk – 38 cm

Saknas någon information? Maila info@faro.se

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner