Datum

19 jun 2024

Tid

18:00

Kallelse till Fårö Samfällighetsförenings extra stämma

Dagordning:

 1. Val av ordf för stämman
 2. Val av sekr för stämman
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Prövande av stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens förslag markbyte del Fårö S.5.1, del Fårö Butleks 3:1
  Bilaga karta
 7. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Välkomna

Styrelsen

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Lämna ett svar

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner