Behandling av personuppgifter i Fårö Ljudguide 22 Oktober 2020

För Fårö Ljudguide är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar bara om namn och e-postadresser. 

Uppgifterna kommer endast användas för att hjälpa användarna, till bl.a. återställa lösenordet ifall det glöms bort.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Fårö Ljudguide är David Ruthström personuppgiftsansvarig. (David Ruthström, Fårö Sudersand 1242, 624 67 Fårö). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och emailadresskontaktuppgift som du angivit. Denna information kommer vi inte göra något med, det lovar vi.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta David Ruthström. som är ansvarig.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner