Naturreservat

Naturreservat

Datum

Digerhuvud

Sveriges längsta sammanhängande rauksträcka. Lätt åtkomligt och populärt!Toalett, Fri parkering

Langhammars

Fårös mest besökta raukarGratis parkering, toalett (torrdass), eldplats

Marpes

En ganska okänd del av Fårö. Här finns både fårbetade

Norsholmen

En halvö som är känt som en bra lokal för

Ryssnäs

Här finns en fantastisk natur och en engelsk kyrkogård! Ryssnäs

Skalahauar

Gränsar inte bara till den fina sandstranden Skalasand utan inbjuder

Ulla hau

Mäktiga sanddyner och små gropar med rovgiriga myrlejon väntar den

Andra
artiklar