SKAPA ETT KONTO
Det tar mindre än 1 minut!
Varför skapa konto?

Datum

02 jul 2022
Utgånget!

Tid

10:00 - 11:30

Föreläsning + Samtal | Lecture + Talk: Färdigforskat om Bergman? | Are we done with Ingmar Bergman?

Under de senaste åren har den internationella forskningen kring Bergman ändrat karaktär. Sedan regissörens eget arkiv öppnades för forskare år 2005 har de teologiska och filosofiska frågorna fått sällskap ur andra spännande fält. I år gästas Bergmanveckan av tre amerikanska forskare och Bergmanstipendiater vars senaste alster kommer att ingå i en ny Bergmanantologi – A Companion to Ingmar Bergman (Wiley-Blackwell, 2023). Tillsammans med den belgiska, Sverigebaserade filmvetaren Jono van Belle kommer de att berätta om sina senaste upptäckter, och ta pulsen på dagens Bergmanforskning.

Daniel Humphrey undervisar i filmvetenskap och queera studier vid Texas A&M University. Han har skrivit böckerna Queer Bergman: Sexuality, Gender, and the European Art Cinema (2013), Archaic Modernism: Queer Poetics in the Cinema of Pier Paolo Pasolini (2020) och ett stort antal andra publikationer om queer film, skräck, auterism och europeisk modernistisk film.

Att följa Krafterna
Daniel Humphreys senaste arbete kretsar kring ”krafterna” i Ingmar Bergmans verk. Begreppets ursprung finner man hos dramatikern August Strindberg och filosofen Friedrich Nietzsche. Humphrey skärskådar krafternas närvaro i PersonaVargtimmen och En passion och ger oss en nyckel till en djupare förståelse av Bergmans filmer.

James Bogdanski undervisar i filmvetenskap i södra Kalifornien där han också ägnar sig åt manusförfattande. Nyligen vann ett av hans manus pris för bästa dramaserie på Austin Film Festival. Han är specialiserad på feminism och queerteori, med tonvikt på gotisk skräck.

’En ofödd sorg, i ödets sköte mognad’: Moderskap och kvinnor på gränsen till sammanbrott hos Bergman

Bogdanski undersöker en särskild form av förnedring eller uselhet – abjektion – utifrån Ingmar Bergmans filmer. Abjektionen är ständigt närvarande hos Bergman, särskilt i hans komplicerade fixering vid moderskap, och inte enbart som en negativ kraft. Bogdanski kommer att presentera motivet som det framträder i bland annat Sommaren med Monika, Persona, Viskningar och rop och Fanny och Alexander.

 

Professor D.A. Miller har undervisat i litteratur och film vid Berkeley universitet i Kalifornien och varit gästprofessor vid Tokyo universitet. Bland hans många filmrelaterade publikationer finns Second Time Around: From Art House to DVD (2021), och Hidden Hitchcock (2016). Snart kommer hans essäsamling om gay-filmer ut på italienska under titeln Bellissimo: Il film a tema gay. Han är medlem i American Academy.

Marionetternas homosexuella överraskning

Efter ett överraskande detektivliknande avslöjande i filmen Ur marionetternas liv, drar den fiktiva psykiatern slutsatsen att filmens huvudperson är “latent homosexuell”. D.A.Miller analyserar värdet av denna oväntade – och obestämbara – diagnos och ger oss ny förståelse för filmen.

På engelska.

_______________________

In recent years, the international research on Bergman has expanded in all directions. Ever since the director’s own archive was opened to researchers in 2005, the focus have shifted from theological and philosophical issues to include new exciting fields. This year, Bergman Week receives a unique visit from three American researchers and Bergman scholars. They will present their latest works, soon to be included in the new Bergman antology A Companion to Ingmar Bergman (Wiley-Blackwell, 2023) and afterwards, together with the Belgian Sweden-based film scholar Jono van Belle, break down the trends in Bergman studies today.

Daniel Humphrey is Associate Professor of Performance Studies at Texas A&M University, where he teaches film studies and queer theory. He is the author of Queer Bergman: Sexuality, Gender, and the European Art Cinema (2013) and Archaic Modernism: Queer Poetics in the Cinema of Pier Paolo Pasolini (2020) and numerous articles on queer film, horror cinema, auteurism, and European modernist film.

Following the Forces 

This paper assesses Ingmar Bergman’s exploration of the concept of “forces” (krafterna) through that concept’s origins via dramatist August Strindberg and philosopher Friedrich Nietzsche. Dr. Humphrey looks at the concept’s thematic presence in Persona, Hour of the Wolf, and A Passion and argues that a better understanding of it is key to unlocking Bergman’s cinema in the 21st Century.

James Bogdanski teaches film studies in southern California where he also pursues screenwriting (with one of his scripts taking the top drama series prize at the Austin Film Festival). He specializes in feminist and queer theory, with an emphasis on gothic horror.

‘Unborn Sorrow, Ripe in Fortune’s Womb’: Maternity and the Female Abject in Bergman

This paper examines the central but often overlooked role of the concept of the abject in Ingmar Bergman’s films. Of primary interest is the way in which the abject is situated in his female characters not only as a radical, destabilizing force but also as a mode of containment. Nowhere is this contradiction more pronounced than in Bergman’s recurring and complicated fixation with the generative capacities of women. Bogdanski will trace the evolution of this motif through Summer with Monika, Persona, Cries and Whispers, and Fanny and Alexander. 

D.A. Miller, for many years the John F. Hotchkis Professor at the University of California, Berkeley, where he taught literature and film, has most recently been a visiting professor at the University of Tokyo.  His numerous publications on film include the BFI Classics volume on 8½ (new edition, 2022), Second Time Around: From Art House to DVD (2021), and Hidden Hitchcock (2016).  A collection of his essays on gay-themed movies is forthcoming in Italian under the title Bellissimo: Il film a tema gay. He is a member of the American Academy.  

Marionettes’ Homosexual Surprise:

In a surprising final reveal reminiscent of detective fiction, the psychiatrist in From the Life of Marionettes concludes that the film’s protagonist is a “latent homosexual.”  The paper considers the value of this unexpected—and undecidable—diagnosis in understanding the film.

In English.

Foto: Privat/Privat/Privat

Evenemanget är avslutat.

Lämna ett svar

Cookie Consent with Real Cookie Banner